Dziękujemy wszystkim za udział w Internetowym Konkursie Biblijnym 2021, pod hasłem:

Rok Świętego Józefa, mężczyzna w Piśmie Świętym” nawiązuje on do zakończonego właśnie Roku św. Józefa.

 

Zwycięzcy:

Miejsce pierwsze:

Dorotkaelfik

Miejsce drugie:

Skowronek oraz niezapominajka

Miejsce trzecie:

Teresa Kacprzak

 

Zapraszamy po odbiór nagród i gratulujemy niesamowitej wiedzy i wytrwałości!


Pytanie finałowe brzmi:

Tematem tego pytania są włosy.

Proszę podać imię osoby (lub postać, jeśli nie podano imienia), której włosy są opisane, lub tylko wspomniane w Piśmie św., oraz miejsce (sigla) w Piśmie św., gdzie ta wzmianka jest podana.

Pytanie dotyczy konkretnej osoby (postaci), w liczbie pojedynczej, zatem podanie np. grupy osób, miasta, nie będzie uznawane.

Podawanie tej samej osoby (postaci) z różnych miejsc Pisma św., będzie liczone jako jedna osoba (postać).

Zwycięża osoba, która poda największa liczbę osób (postaci).


Przykładowa odpowiedź:

  1. Samson, Sdz 16,14
  2. Psalmista (Dawid), Ps 40,13; 69, 5
  3. itd...

 

 

 

 

 

 

LISTA ZWYCIĘZCÓW CZWARTEJ TURY

 W ostanią niedzielę (5/12/21), po mszy w Gateshead odbyło się losowanie nagród

Miejsce pierwsze, nagrodą jest nagroda niespodzianka wygrywa:

Niezapominajka

 

Miejsce drugie - nagrodą jest Golonka w miodzie i piwie. Zwycięzcy:

Dorotkaelfik
Teresa Kacprzak
pp mm

 

Miejsce trzecie - nagrodą jest Coś co daje krzepę, krasi lica. Zwycięzcy:

Skowronek
Barbara G.

 

Gratulujemy!

 


LISTA ZWYCIĘZCÓW TRZECIEJ TURY

 W ostanią niedzielę (10/10/21), po mszy odbyło się losowanie nagród

Miejsce pierwsze, nagrodą jest nagroda niespodzianka wygrywa:

pp mm

Miejsce drugie - nagrodą jest Golonka w miodzie i piwie Zwycięzcy:

Teresa Kacprzak
Dorotkaelfik

Miejsce trzecie - nagrodą jest Coś co daje krzepę, krasi lica. Zwycięzcy:

Skowronek
niezapominajka
Ela Deina

Gratulujemy!


LISTA ZWYCIĘZCÓW DRUGIEJ TURY

 W ostanią niedzielę (27/06/21), przede mszą odbyło się losowanie nagród, można je obejrzeć pod TYM LINKIEM

Miejsce pierwsze, nagrodą jest skok na bungee wygrywa:

Barbara G.

Miejsce Drugie - nagrodą jest Golonka w miodzie i piwie Zwycięzcy:

Teresa Kacprzak
niezapominajka
Dorotkaelfik

Miejsce trzecie - nagrodą jest Coś co daje krzepę, krasi lica. Zwycięzcy:

Skowronek
pp mm

 

Gratulujemy!


LISTA ZWYCIĘZCÓW PIERWSZEJ TURY

 W ostanią niedzielę (25/04/21), przede mszą odbyło się losowanie nagród, można je obejrzeć pod TYM LINKIEM

Miejsce pierwsze - nagrodą jest Biblia Rodzinna zwycięzca:
Skowronek

Miejsce Drugie - nagrodą jest Golonka w miodzie i piwie Zwycięzcy:
Teresa Kacprzak
Viola Adamska
Gabriela Gardziel
Barbara G.
Patryk Jozwik
EU07
Paweł Szczyrek

Miejsce trzecie - nagrodą jest Coś co daje krzepę, krasi lica. Zwycięzcy:
zwiadowca
Agnieszka Gardziel
Hubert Cierpisz
niezapominajka
Dorotkaelfik
Mirom
Ela Deina
Leo


 

Poprzednie pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr. 1: Jakie imię nosił dziadek św. Józefa?
Odpowiedź: Mattan  (Ewangelia Św. Mateusza 1, 15-16 oraz Ewangelia Św. Łukasza 3, 23-24)

Pytanie nr. 2: Gdzie urodził się król Dawid?
Odpowiedź: W Betlejem (1Sm 16, 1-13 oraz Łk 2, 4-5)

Pytanie nr. 3: W jakim wieku był Abram wychodząc z Charanu?
Odpowiedź: 75  (Rdz 12, 4)

Pytanie nr.4: Podaj ile centymetrów liczyła długość, szerokość i wysokość Arki Noego?
Odpowiedź: (Rdz 6, 15) Mówi o wymiarach podanych w łokciach 300*50*30, nie ma oczywiście podanej wielkości łokcia w centymetrach, dlatego możemy przyjąć różne jego wielkości (zwykły 45 i królewski około 53 cm)
Prawidłowe rozmiary zatem będą w zakresie: 13500cm-15900cm * 2250cm-2650cm * 1350cm-1600cm

Pytanie nr. 5: Dokąd chciał uciec Janasz przed Panem, aby nie iść do Niniwy?
Odpowiedź: Tarszisz (Ksiega Jonasza 1,3)

Pytanie nr. 6a: Kto przybył przed tron Boga? Podaj ilość osób.
Odpowiedź:
"wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć [...] ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili"
Ap 7,9-17

Pytanie nr. 6b: Jak Jezus nazywa tych, którzy czynią jego przykazania i dlaczego?
Odpowiedzi było kilka, za podanie chociaż jednej z nich został przyznany punkt.
Kluczowym w pytaniu było stwierdzenie co JEZUS powiedział. Było sporo odpowiedzi które niestety nie odpowiadały na dokładnie to zadane pytanie, dlatego nie były wliczone.

Mk,3,31-35
31 Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 32 A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». 33 Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są moimi braćmi?» 34 I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 35 Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».


J 15, 1-11
1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

J 15,14-15
14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego,
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Mt 5 1-11
5
1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:Osiem błogosławieństw23 «Błogosławieni ubodzy w duchu3, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków4, którzy byli przed wami.

Łk, 11, 27-28

27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 28 Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają».
Pytanie nr. 6c: Podaj imię osoby oraz jego modlitwę do Boga z Księgi Kronik
Odpowiedź:
To pytanie dawało też bardzo dużo możliwości zdobycia punktu, gdyż jest wiele odpowiedzi:

Jabes 1 Krn 4,10
Dawid 1 Krn 16,8-36
Dawid 1 Krn 17, 16-27
Dawid 1 Krn 29, 10-19
Salomon, 2 Krn 6,12-42
Jozafat, 2 Krn 20,6-12


Pytania etap drugi:

Pytanie nr. 1: W rodowodzie Jezusa Chrystusa wymienione zostały kobiety. Proszę podać:
a) ktora/które nie pochodzila/y z narodu wybranego
b) Biblia wspomina o niemoralnym postępowaniu. Proszę podać przykład z zycia kazdej z nich (jeśli taki opis jest).

Odpowiedź na podpunkt a to:
- Tamar była Kananejka
- Rachab była Kananejka
- Rut była Moabitka

Opdowiedź na podpunkt b to:
Tamar podstepem uwiodla swojego tescia (por. Rdz. 38)
Rachab była nierzadnice (por. Joz 2)
Rut zainicjowala wspolna noc z Boozem przed ich ślubem (por. Rt 3)
Batszeba pozwoliła się uwieść i zdradziła męża (por. 2 Sm 11)

Punktacja pytania: Za każde wymienione imię kobiety z rodowodu Jezusa, która nie pochodziła z narodu wybranego był punkt, więc można było zdobyć 3 punkty w pytaniu a)
W pytaniu b trzeba było wymienić wszystkie kobiety z rodowodu Jezusa, które zrobiły coś niemoralnego i został podany przykład tego co zrobiły, można było opisac to własnymi słowami, lub podać fragment z Pisma. W pytaniu b) można było uzyskać 4 pynkty. Maksymalna ilość punktów w tym pytaniu to 7.

 

Pytanie nr. 2: Czym jest druga śnierć i kto tam trafi? Proszę podać dwa fragmenty z Biblii
Za podanie dwóch cytatów otrzymywało się w tym pytaniu punkt
Odpowiedź: Ap 14,9-11, Ap 19,20, Ap 20,10, Ap 20,13-15, Ap 21,08, Ap 20,6, Mat. 5,30; 18,8-9, Jana 5,29 ,Dz Ap 24,15, Daniela 12,1-3, Rzym 7,7-13, Rzym 5,12-21, 2 Tes 1,8-9, Hebr 9,27

Pytanie nr. 3: W którym z listów autor daje wskazania dla starców, młodzieńców i dla niewolników.
Podaj do kogo jest to list,kto jest autorem oraz rozdział listu o którym mowa.
(Do zdobycia 3 punkty)
Odpowiedź:

List do Tytysa  2 ,1 - 10
List do Efezjan  5, 21 - 6,9
List do  Kolosan 3, 18 - 4,1
Autorem jest Św. Paweł

Pytanie nr. 4:Podaj jaka roślina w Piśmie Świętym jest ukazana jako symbol jedności i pozornej słabości. Podaj nazwę i cytat który wskazuje na wskazane właściwości.
Odpowiedź: Drzewo oliwne jako symbol jedności (Rz 11: 16-24), Gorczyca, jako małe ziarenko i słabe wyrasta i staje się wielkim drzewem kryjącym wiele gatunków ptaków, symbol jedności (Mt 13, 31-32, Mk 4 30-32, Łk 13,19). Trzcina (Krl. 14,15; Ez 29 6-7; Mt11, 7; Łk2, 24), Winorośl jako symbol jedności nas w Bogu (J 15:2-5, J15:5-7)

Pytanie nr. 5:Podaj w którym miejscu święty Paweł pisał o nierozerwalności małżeństwa?
Odpowiedź:  1Kor.7,10-11, Rz 7,2-3, 1Kor 7,39

Pytanie nr. 6:Wymień imiona pierwszych rodziców oraz ich dzieci.
Odpowiedź: Adam, Ewa, Kain, Abel, Set

Pytanie nr. 7:Jak nazywał sie dowódca wojsk króla Dawida który to wysłał Uriasza Chetyte na jego polecenie na śmierć.
Odpowiedź:Joab


Pytania etap trzeci:

Pytanie nr. 1:Jak nazywał się i ile dożył lat najstarszy człowiek wymieniony w Piśmie Św.
Odpowiedź:Matuzalem 969 lat

Pytanie nr. 2:Podaj miejsca pochówku króla Saula?
W pytaniu trzeba było podać "miejsca" (liczba mnoga), więc niestety osoby podjące tylko jedno miejsce nie miały zaliczonego tego pytania.
Odpowiedź: Pierwsze Tamaryszek w Jabesz, w Gileadzie (1 Sm 31, 11-13); a następnie w Krainie Beniamina w Sealm, w grobie jego ojca Kisza (2 Sm 21, 12-14)

Pytanie nr. 3: Kto został następcą Mojżesza i kto go namaścił?
Odpowiedź: Na rozkaz Boga namaścił Mojżesz Jozuego przy udziale kapłana Elezara. Lb 27 18-21

Pytanie nr. 4: Jak według Świętego Pawła powinni zachowywać się mężczyźni podczas modlitwy. Podaj rozdział i wers listu.
Odpowiedź: 1P 3,7, 1Tm 2,8, 1Kor 11,4, 1Kor 11,7a

Pytanie nr. 5: Podaj imię Apostoła który dołączył do 11 w miejsce Judasza.
Odpowiedź: Maciej. Dzieje Apostolskie Rozdział 1, 26

Etap III Pytanie nr. 6: Kto dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu? Prosimy podać cytat z Biblii.
Odpowiedź: Mężczyzna Rdz 2,18-24

Etap III Pytanie nr. 7: Gdzie św. Jan miał objawienia, które opisał w Apokalipsie?
Odpowiedź: Na wyspie zwanej Patmos. ( Ap. 1,9-11 ).


 

Etap IV pytanie 1. Św. Paweł widziano w towarzystwie osoby, przez co niesłusznie oskarżono go o świętokradztwo. Podaj o co został oskarżony i osobę z którą go widziano?
Odpowiedź: Św. Pawła niesłusznie oskarżono o zbeszczeszczenie świątyni poprzez wprowadzenie do niej pogan dlatego, że widziano go w mieście w towarzystwie Trofima z Efezu. ( Dz 21,27-29)

Etap IV pytanie 2. W Ewangelii wg. św. Mateusza czytamy opis zdrady Judasza. Judasz otrzymał za zdradę Jezusa 30 srebrników (Mt 26, 14-16). Proszę odpowiedzieć, kto za zdradę kogo otrzymał obietnicę 1000 srebrników (lub nawet wielokrotność tej sumy)? Wystarczy podać te dwa imiona z Pisma św.
Odpowiedź: Dalila (Delila) zdradziła Samsona.(Księga Sędziów, rozdział 16).

Etap IV pytanie 3. Jak mieli na imię tzw. "Boanerges". Podaj imię ich ojca?
Odpowiedź:"Boanerges" (hebr. Bene-Regesz), w przetłumaczeniu jako "synowie gromu". Byli to apostołowie Jakuba i Jana synowie Zebedeusza. (Mk 3,17) Przydomek ten może być wynikiem ich porywczego charakteru (por. Łk 9,54).

Etap IV pytanie 4. Podaj trzy nazwy jeziora (nazywane też morzem), do którego wpadło stado świń? Podaj trzy cuda z nim związane.
Odpowiedź:Było to Jezioro (Morze) - Galilejskie (od Galilei na terenie której się znajdowało) - Genezaret i Tyberiadzkie od nazw miejscowości znajdujących się na jego brzegu. Pierwotna nazwa Kinneret ( Lb 34,11; Joz 13,27) ] . Współcześna nazwa Jom Kinnere. Cuda na nim dokonane: - obfite połów ryb (Łk 5,4-7; J 21, 5-6) - uciszenie burzy (Mt 8,23 -27; Łk 8,22-25 ) - Jezus chodzący po wodzie (Mt 14,22-33; Mk 6,45-52; J 6,16-21)

Etap IV pytanie 5. Kto nosił ubranie, które, które nie niszczy się przez wiele lat. Podaj okoloczności tego faktu.
Odpowiedź:Naród wybrany przez 40 lat. Wędrówka przez pustynię po wyjściu z Egiptu (zob. np. Pwt 8,4)

Etap IV pytanie 6. Pan Jezus przed śmiercią odpowiadał na pytania Heroda. Jakie dał mu odpowiedzi?
Odpowiedź: Nic nie odpowiedział (Łk 23,9)

Etap IV pytanie 7. W jakich okolicznościach Abram jest przedstawiony jak wojownik?
Odpowiedź: Przybył na pomoc swojemu bratankowi Lotowi Rdz 14,11-16

Etap IV pytanie 8. Herod zamknął Jana Chrzciciela w więzieniu. Dlaczego?
Odpowiedź: (Łk 3,19-20)
Jan przyjaźnił się z żoną Heroda,krytykował złe czyny Heroda i zarzucał mu, że wziął za żonę Herodiadę, która miała już męża, zapowiadał Herodowi utratę władzy, ukarał Jana za przestępstwo.

Etap IV pytanie 9. Do kogo Pan Jezus zwrócił się tymi słowami?
1.„Czemuście mnie szukali?”
2. „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.”
3. „Pójdź za Mną”
4.„Idźcie, pokażcie się kapłanom!”
5. „Co chcesz, abym ci uczynił?”

Odpowiedź:
1.(Łk 2,49) do Maryi i Józefa
2.(Łk 5,10) do Szymona Piotra
3.(Łk 5,27) Mateusza,który wtedy był celnikiem o  imieniu Lewi
4.(Łk 17,14) do 10 trędowatych
5.(Łk 18,41) do niewidomego pod Jerychem

Etap IV pytanie 10. Podaj godziny śmierci Pana Jezusa.
Odpowiedź:(Łk 23,44-46) około godziny szóstej do godziny dziewiątej, czyli obecna godzina 15.

Etap IV pytanie 11. Maryja i Józef odnaleźli Jezusa w świątyni po świętach Paschy. Co tam robił?
Odpowiedź: (Łk 2,46) siedział między nauczycielamim przysłuchiwał się im,zadawał pytania.

 


 

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4
Nick  
Skowronek 8
BOŻENA CICHOCKA 7
Tomek 1
Marzena Anna 2
Teresa Kacprzak 8
zwiadowca 8
nataliacz 1
M.T. 7
Ewa Żurkiewicz 2
DŻOANA 5
góralka 4
Agnesz 7
Krzysztof Kolpacki 0
Viola Adamska 8
Krzysztof A. 6
Anna BD 5
Hanka81 6
Aga Iw 7
Trąbajerychońska 3
Karol 1
Gabriela Gardziel 8
Agnieszka Gardziel 8
JC 2
RAVEN83 6
Endi 1
Barbara G. 8
pp mm 5
Hubert Cierpisz 8
Baug07 5
Edyta S 7
Guślarz01 5
Karol Leksander 1
niezapominajka 8
Patryk Jozwik 8
EU07 8
Dorotkaelfik 8
Michał M 5
Mirom 8
Ela Deina 8
Leo 8
Ex libris 3
Paweł Szczyrek 8
Maksymilian Cierpisz 7
Dawid 1
 
Nick  
Skowronek 15
Teresa Kacprzak  15
Barbara G. 15
pp mm 15
niezapominajka 15
Dorotkaelfik 15
RAVEN83 14
Hubert Cierpisz 14
Mirom 14
Ela Deina 14
Paweł Szczyrek 14
Maksymilian Cierpisz 14
Hanka81 12
Leo 10
Patryk Jozwik 9
Gabriela Gardziel 8
Agnieszka Gardziel 8
EU07 6
Trąbajerychońska 2
Nick  
Skowronek 7
Teresa Kacprzak  7
pp mm 7
niezapominajka 7
Dorotkaelfik 7
Ela Deina 7
Hanka81 6
RAVEN83 6
Hubert Cierpisz 6
Paweł Szczyrek 6
Maksymilian Cierpisz 6
Mirom 5
Barbara G. 4
Viola Adamska 1
Patryk Jozwik 1
Nick  
Skowronek 11
Teresa Kacprzak  11
Barbara G. 11
pp mm 11
niezapominajka 11
Dorotkaelfik 11
Hanka81 10
Ela Deina 10
Paweł Szczyrek 10
RAVEN83 8
Hubert Cierpisz 8
Maksymilian Cierpisz 8
Pompik 6

 


Organizatorem Konkursu jest Grupa Mężczyzn św. Józefa.

Wszystkie pytania oparte są na Piśmie św. Starego i Nowego Testamentu.

Pierwsze pytanie pojawi się na stronie internetowej parafii w poniedziałek 15 lutego 2021r., kolejne pytania pojawiać się będą w każdy następny poniedziałek.

Odpowiedź należy przesłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(lub wyjątkowo SMS na nr [NUMER SKASOWANO]) w ciągu 6 dni, do niedzieli wieczór, do godz. 24.00.

W pierwszym emailu prosimy określić swój "podpis", imię i nazwisko lub wybrany przez siebie nick (np. Zielonyludek), by organizatorzy mogli przypisywać punkty do odpowiedniej osoby. Prosimy też za każdym razem udzielając odpowiedzi, używać wybranego przez siebie "podpisu".

Cały Konkurs trwa od 15.02. do 28.11.2021r. (pierwsza niedziela adwentu), z przerwą na Święta Wielkanocne i czas wakacji.

Konkurs podzielony jest na 4 etapy:
I etap – 15.02. do 28.03. – 6 pytań,
II etap – 12.04. do 30.05. – 7 pytań,
III etap – 31.05. do 18.07. – 7 pytań,
IV etap – 13.09. do 28.11. – 11 pytań.

 

Nagroda główna:


1 miejsce: Całoroczna intencja mszy św. odprawianych w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze, w intencji zwycięzcy i jego bliskich.

2 miejsce: Audiobook - Pismo św. na CD

3 miejsce: Niespodzianka

 

Nagrody za zwycięstwo w danym etapie:

I etap:

1 miejsce: Biblia Rodzinna.
2 miejsce: Golonka w miodzie i piwie.
3 miejsce: Coś co daje krzepę, krasi lica.

II etap:

1 miejsce: Skok na bungee
2 miejsce: Golonka w miodzie i piwie.
3 miejsce: Coś co daje krzepę, krasi lica.

III etap:

1 miejsce: Niespodzianka 
2 miejsce: Golonka w miodzie i piwie.
3 miejsce: Coś co daje krzepę, krasi lica.

IV etap:

1 miejsce: Niespodzianka
2 miejsce: Golonka w miodzie i piwie.
3 miejsce: Coś co daje krzepę, krasi lica.

 

Można uczestniczyć od początku do końca i zdobywając największą liczbę punktów, wygrywając główne nagrody.
Można też uczestniczyć w pojedynczym lub kilku etapach, po każdym etapie przewidziane są nagrody dla zwycięzców danego etapu.


Nie ma limitu wieku uczestników.

Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu. Dane użytkowników Konkursu są chronione zgodnie z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do udziału i życzymy owocnego spotkania ze Słowem Bożym.