I Komunia św. Gateshead 26.05.2024

Kategoria
inne
Termin
2023-10-01 00:00 - 2024-06-02 13:00

 

Uroczystość I Komunii św. 26.05.2024

godz. 12.30

St Wilfrid R.C. Church w Gateshead

 

 Próby przed ceremonią:

- pierwsza próba – niedziela 12 maja br., godz. 15.00 w Gateshead

- druga próba – czwartek 23 maja br., godz. 18.00 w Gateshead

 

Zaproszenia:

29 maja br. (środa), msza św. i nabożeństwo majowe, w St Wilfrid R.C. Church, Gateshead, godz. 18.30

 

2 czerwca br. (niedziela), Uroczystość Bożego Ciała, msza św. i procesja w St Michael R.C. Church w Newcastle upon Tyne, dzieci i rodzice przygotowują liturgię słowa, procesję z darami oraz jeden z ołtarzy.

 

 

 

Poniżej program Uroczystości. 

 

 

(Przed kościołem) Powitanie i błogosławieństwo od Rodziców

 

1. Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami): Bartosz z Rodzicami

 

Dziecko: Bartosz

W ten dzień radosny i wielki,
Tak pięknie ubrani,
Licznie tak zgromadzeni,
Wszystkich tutaj witamy.

Wraz z Wami chcemy,
Przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,
Chcemy Jezusa radować,
Przez święte słowa i czyny.

Błogosław mi Mamo,
Błogosław mi Tato dłońmi swoimi,
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce,
Niech błogosławią nam wasze, kochani Rodzice ręce.

 

Błogosławieństwo rodziców:

 

Matka: p. Katarzyna

Błogosławieństwo twej Matki
niech idzie z Tobą przez życie.
Maryja niech Cię otoczy swą opieką,
a miłosierny Bóg całemu Twemu życiu błogosławi
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

Ojciec: p. Andrzej

Błogosławieństwo Twego Ojca
niech Ci towarzyszy na drodze Twojego życia
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

 

  

Procesja do kościoła

 

 

Przywitanie z Panem Jezusem; dzieci przyklękają i odmawiamy trzykrotnie:

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament....”

 

 

Dzieci zajmują przygotowane dla nich miejsca.

 

 

Rozpoczęcie mszy św.

 

Po Znaku Krzyża św. prośba Rodziny w kościele

 

 

2. Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami): Maciej z Rodzicami

 

Dziecko: Maciej

 

Nadszedł ten upragniony dzień, stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca, sam Jezus zagości w nich. W tym szczególnym dniu nie jesteśmy sami. Zebrały się nasze rodziny: rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni i przyjaciele, którzy wraz z nami chcą uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej intencji, byśmy dochowali wierności Bogu.

 

 

Rodzice:

Matka: p. Magdalena


Księże Proboszczu,

Pamiętamy ten dzień, gdy przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, by przyjęły chrzest święty. Dbaliśmy o ich rozwój duchowy, rozwijaliśmy w ich sercach wiarę przez wspólna modlitwę i rozmowy o Bogu, poprzez wspólny udział we Mszy Świętej. Swoim życiem i przykładem pomagaliśmy im w umiłowaniu i poznawaniu Boga.

 

Ojciec: p. Sylwester


Dzisiaj do serc naszych dzieci po raz pierwszy przyjdzie Pan Jezus. W tej Mszy św. prosimy, aby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne, a także chleba powszedniego. My rodzice zaś obiecujemy nadal wspierać je w dążeniu do chrześcijańskiej świętości.

 

 

Liturgia słowa

 

 

 Pierwsze czytanie

 

Matka: p. Elżbieta

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto Słowo Boże.

 

 

3, 4, 5, 6, Psalm (dzieci), Maria, Julia, Julia, Helena, Lea

 

 

 

Drugie czytanie

Ojciec:p. Adam

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto Słowo Boże.

 

 

 

Alleluja, alleluja, alleluja - schola dziecięca 

 

 

 

Ewangelia,


Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

 

 

Zapalenie świec komunijnych

Kapłan:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

 

Modlitwa powszechna

 

 

7. Dziewczynka: Maya

8. Chłopiec: Oliver

 

Dz: Polecamy Ci Panie wspólnotę Kościoła, polecamy naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stephen`a, oraz księży pracujących w naszych parafiach.

Ciebie prosimy…

 

Ch: Polecamy Ci Panie naszych kochanych rodziców – „pierwszych i najważniejszych przewodników na drodze życia i drodze wiary”. Za dar naszego życia i trud naszego wychowania, błogosław im Boże każdego dnia.

Ciebie prosimy…

 

Dz: Polecamy Ci Panie nauczycieli z naszych szkół, abyś swoimi łaskami wynagrodził ich wysiłek włożony w nasze nauczanie i wychowanie.

Ciebie prosimy…

 

Ch: Polecamy Ci Panie nasza Ojczyznę – Polskę, otaczaj opieką wszystkich naszych rodaków, a my tutaj mieszkający, byśmy nie zapomnieli skąd pochodzimy, oraz jaka jest nasza wiara i tradycja.

Ciebie prosimy…

 

Dz: Polecamy Ci Panie naszych rodziców chrzestnych, babcie i dziadków, oraz wszystkich naszych miłych gości tu obecnych.

Ciebie prosimy…

 

Ch: Polecamy Ci Pani naszych bliskich zmarłych, abyś obdarzył ich chwałą świętych w niebie.

Ciebie prosimy…

 

Dz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do naszych serc. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Trzymaj nas Panie mocno za rękę, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie.

Ciebie prosimy…

 

 

Liturgia Eucharystyczna

 

 

Procesja z darami i komentarz:

 

9. Dziecko: Laura

 

Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach.

Nie chcemy przychodzić z pustymi rękami na spotkanie w Twoim Domu, Panie. Przynosimy Ci naszą dziecięcą radość, przynosimy Ci naszą rodzinną miłość, przynosimy Ci nasz szkolny trud. Przynosimy Ci nasze przebaczenie dane  naszym bliźnim. Przynosimy Ci to wszystko, a Ty dasz na wspaniały dar - Siebie i przez to uczynisz nas szczęśliwymi.         

Przynosimy do ołtarza bukiet wiosennych kwiatów – symbol piękna i wdzięczności. Spraw Panie, abyśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko co ją napełnia.

Owoce –  Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij te owoce, jako wyraz naszej wdzięczności za Twe dary.

Przynosimy czerwone serca, na których wypisane są nasze imiona, to znak naszej miłości do Ciebie Panie Jezu. 

Niesiemy również nasz katechizm. To wyraz naszego trudu, symbole, naszej pracy i nauki, przez którą bardziej poznaliśmy i pokochaliśmy Ciebie Panie Jezu.

Niesiemy  Hostie, które za chwilę staną się komunią świętą i my dzisiaj pierwszy raz ją przyjmiemy.

Niesiemy także Kielich, w którym dokona się cud zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa

Panie Jezu, przynosimy przed Twój ołtarz wino i wodę. Przyjmij to wino, i jak łączy się z wodą, tak nas połącz na wieki ze sobą.

 

Przynosimy także Chleby – Owoc Twego Panie błogosławieństwa i owoc pracy naszych rodziców. Podzielimy się nim z naszymi bliskimi dziś przy stole. Spraw by nikomu nigdy go nie brakło, a my byśmy go zawsze szanowali.

 

 

Dary niosą:

 

10. Dz: Bukiecik kwiatów - Natalia

11. Ch: Koszyk owoców - Olivier

12. Dz: Serduszko - Blanka

13. Ch: Katechizm - Harvey

14. Dz: Patena z hostią - Julia

15. Ch: Hostie - Mikołaj

16. Dz: Kielich - Julia

17. Ch: Wino i woda - Filip

 18. Chleb - Nela

18b. Chleb (rodzice ze swym dzieckiem) - Erik z Rodzicami

 

 

Dwóch ojców do zebrania ofiary, wybierając te funkcje proszę wpisać Taca:

Ojciec: p. Jarosław

Ojciec: p. Paweł

 

 

Obrzęd przyjęcia Komunii św.

 

 

Gdy skończy się udzielanie Komunii św. (pieśń na dziękczynienie)

 

 

19. Dzieci: Maria,Julia, Julia, Helena, Lea


Tak czekałam na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.

 

 

Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

 

Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.

 

Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

Podziękowania

 

 

 

20. Dziecko: Helena

 

Podziękowanie Panu Jezusowi

Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł.
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
Jezu nasz kochany, który jesteś w Niebie.
Dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:
naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,
byśmy się od Ciebie uczyli miłości.
Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili
i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,
byśmy szanowali człowieka każdego.
A Ty Panie swoją mocą uchroń nas od złego.

 

 

21. Dziecko: Philip

 

Podziękowanie Rodzicom Chrzestnym.

Mojego chrztu ja nie pamiętam
Ale to był dzień wielkiego święta
I chrzestny ojciec i chrzestna matka
Byli przy chrzcie moim za świadka

Na życie w łasce Bożej – piękne i jasne
Dostałem na chrzcie me imię własne
Dlatego dzisiaj wszyscy mówimy tak samo:
dziękują Tobie chrzestny ojcze i chrzestna mamo.

 

 

22. Dziecko: Jan

 

Podziękowanie Babciom i Dziadkom:

Babcie i Dziadziusiów także darz łaskami,
aby jak najdłużej pozostali z nami.
By dużo cierpliwości dla swych wnucząt mieli.
Za miłość swa szacunku i troski doświadczyli.

 

 

23. Dziecko: Julia

 

Podziękowanie Księdzu Proboszczowi

Nie miałabym teraz w sercu Ciebie Panie
Gdyby nie Twoi słudzy – kapłani
Księże proboszczu
Tobie z serca dziękujemy, że o nas pamiętasz
Modlisz się za nas na co dzień i w święta
Modlitwę naszą szczerą, dziecięcą
Wznosić będziemy do nieba
O zdrowie, Boże błogosławieństwo
I łaski jakich Ci trzeba.

 

 

24. Dziecko: Natan

 

Podziękowanie Wszystkim Gościom:

Nie powinno dziś zabraknąć słowa wdzięcznego
również dla miłych gości święta dzisiejszego
Wszystkim naszym gościom pięknie dziękujemy
Ze wspólnego spotkania bardzo się cieszymy

Także dla pana organisty, który w klawisze uderza
Także dla grupy muzycznej, która pięknie śpiewa
Za wspólną modlitwę w naszej parafialnej rodzinie
Niech wam Bóg błogosławi w każdej dnia godzinie.

 

  

Podziękowanie Rodzicom:

 

25. Dziewczynka: Victoria

26. Chłopiec: Maximilian

 

Dz: Kochana Mamusiu;

Ch: Kochany Tatusiu;

Dz: Jesteście dla nas tacy dobrzy. A my ciągle za mało mówimy Wam to piękne słowo: DZIĘKUJĘ.
W tej uroczystej chwili naszego życia – z serca mówimy Wam – DZIĘKUJĘ

Ch:
Tatusiu za to, że dałeś mi życie – DZIĘKUJĘ


Dz:
Mamusiu, że nosiłaś mnie pod swoim sercem – DZIĘKUJĘ


Ch:
Za miłością szeptane – „dziecko me kochane” – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za Waszą cierpliwość – DZIĘKUJĘ


Ch:
Za nieprzespane, długie noce mego dzieciństwa – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za codzienny uśmiech  – DZIĘKUJĘ


Ch:
Za dobre słowa i chleb dawany sercem – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za wiarę w Waszych oczach i modlitwę – DZIEKUJĘ


Ch:
Za to, że w dniu chrztu świętego oddaliście mnie Chrystusowi  – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za to, że dzisiaj Jezusa żywego w sercu mam – KOCHAM WAS.


Bądźcie zawsze szczęśliwi i radośni.
Niech uśmiech zawsze gości na waszych zatroskanych twarzach.
Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy i w podzięce,
dziś z szacunkiem całujemy wasze dobre ręce.

 

 

 

Błogosławieństwo pamiątek z uroczystości, błogosławieństwo końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje dla rodziców:

 

Dekoracja i przygotowanie kościoła. W tej grupie będą ustalane szczegóły dotyczące przygotowania kościoła:

 

1. (koordynator grupy) p. Ewelina

2.  p. Marta

3.  p. Małgorzata

4. p. Aleksandra

5. p. Karolina

6. p. Adrian

7. p. Anna

8. p. Dorota

9. p. Ewelina

10. p. Małgorzata

 

 

Wolontariusze (przygotowanie wizytówek na ławki, ewentualne wskazywanie miejsca rodzinom i gościom)

 

11. (koordynator grupy) p. Agnieszka

12. p. Alicja

13. p. Elżbieta

14. p. Izabela

 

 

Uporządkowanie kościoła po ceremonii (głównie odkurzyć wykładzinę na podłodze):

 

15. (koordynator grupy) p. Agnieszka

16. p. Żaneta

17. p. Magdalena

18. p. Zuzanna

19. p. Katarzyna

20. p. Anna

 

 

Przygotowanie ołtarza na Uroczystość Bożego Ciała (2 czerwca 2024)

 

21. (koordynator grupy)

22. p. Marta

23. p. Patrycja

24. p. Urszula

25. p. Jacek

 

 

 

 

 
 

Terminy

  • Od 2023-10-01 00:00 do 2024-06-02 13:00

Wspierane przez iCagenda