Grafik Grupy Lektorzy – Kantorzy

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

Godzina i miejsce

 

 

 

I czytanie

 

Imię i Nazwisko

 

II czytanie

 

Imię i Nazwisko

 

Psalm

 

Imię i Nazwisko

         

 

24.03.

Niedziela Męki Pańskiej
czyli Niedziela Palmowa

 

godz. 11.00

Gateshead

 

 

I czytanie
(Iz 50, 4-7)

 

 

p. Katarzyna P.

 

 

 

 

II czytanie

(Flp 2, 6-11)

 

 

p. Henryk

 

 

 

Psalm
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

 

 

 

 

 

Opis Męki Pańskiej

 

 

Narrator:

 

p. Rafał

 

 

 

Inni/tłum:

 

p. Henryk

 

 

Jezus: 

 

ks. Jan

 

 

godz. 17.00

Kaplica

             

 

 

 

I czytanie

(jak wyżej)

 

 

p. Teresa

 

 

 

 

II czytanie

(jak wyżej)

 

 

p. Teresa

 

 

 

Psalm

(jak wyżej)

 

 

 

 

 

 

     

 

28.03.

Wielki Czwartek,
Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 

godz. 19.00
Gateshead

 

 

I czytanie
(Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9)

 

 

p. Kinga

 

 

 

II czytanie

(Ap 1, 4b. 5-8)

 

 

p. Rafał

 

 

 

Psalm
Na wieki będę sławił łaski Pana

 

 

p. Katarzyna P.

 

 

 

 

 

     

29.03.

Wielki Piątek,

Liturgia Męki Pańskiej

 

godz. 18.00
Gateshead

 

I czytanie

(Iz 52, 13 – 53, 12)

 

 

p. Beata

 

 

 

II czytanie

(Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)

 

 

p. Katarzyna P.

 

 

 

Psalm
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

 

 

p. Małgorzata

 

 

Opis Męki Pańskiej

 

 

Narrator:

 

 

p. Rafał

 

 

 Inni/tłum:

 

 

p. Henryk

Jezus:

 

 

ks. Jan

 

 

     

 

30.03.

Wielka Sobota,

Liturgia Wigilii Paschalnej

 

godz. 19.00
Gateshead

 

 

I czytanie

(Rdz 1,1.26-31a)

 

 

p. Jarosław

 

 

 

 I psalm

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

 

 

p. Katarzyna P.

 

II czytanie

(Wj 14,15-15,1)

 

 

p. Jarosław

 

 

 

II psalm
Śpiewajmy Panu, który moc okazał

 

 

p. Katarzyna K.

 

 

III czytanie

(Iz 55,1-11)

 

 

p. Rafał

 III psalm

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

 

 

 

p. Małgorzata

IV czytanie

(Rz 6,3-11)

 

 

 

 

p. Rafał

 

 

 

IV psalm

Alleluja, alleluja, alleluja
Dziękujcie Panu bo jest dobry

 

 

p. Małgorzata

 

 

 

Litania do Wszystkich Świętych

 

 

 

 

 

 

 

     

31.03. Niedziela Wielkanocna

 

godz. 11.30
Gateshead

 

I czytanie
(Dz 10,34a.37-43)

 

 

 

 

p. Beata

 

 

II czytanie
(Kol 3, 1-4)

 

 

 

 

p. Katarzyna P.

 

 

 

Psalm
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Sekwencja
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

 

p. Magdalena

 

 

 

 

godz. 17.00
Kaplica

 

 

 

I czytanie
(jak wyżej)

 

 

p. Teresa

 

 

 

II czytanie
(jak wyżej)

 

 

p. Teresa

 

 

Psalm/
sekwencja
(jak wyżej)

 

 

 

 

 

     

1.04.

Poniedziałek

Wielkanocny

 

godz. 10.00

Gateshead

(wspólnie z parafią angielską)

 

 

I czytanie
(Dz 2,14.22-32)

 

 

p. Katarzyna P.

 

 

 

------

 

Psalm
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Sekwencja

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

 

 

p. Małgorzata

 

 

godz. 12.00
Kaplica

 

 

I czytanie
(jak wyżej)

 

 

p. Teresa

 

 

 

------

 

Psalm/
sekwencja
(jak wyżej)