I Komunia św. Newton Aycliffe 19.05.2024

Kategoria
inne
Termin
2024-04-02 00:00 - 2024-06-01 18:00

 

Uroczystość I Komunii św. 19 maja 2024r.

godz. 13.00

St Mary`s R.C. Church w Newton Aycliffe

 

 

Najbliższe terminy odpowiadania katechizmu pamięciowego:

 

15.05.2024 (środa) w godz. 17.00 - 18.00

 

Dzieci uczą się z rodzicami w domu z katechizmu, zaś modlitwy pamięciowe zdaja poprzez WhatsAppa (gdy dziecko nauczy się którejś modlitwy z dzienniczka).

Dzieci jadące do Polski na Uroczystość otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w katechezach na ich zakończenie w kwietniu/maju 2024r.

Do konca kwietnia 2024r. należy dostarczyć kopię świadectwa chrztu św. dziecka, jako skan w załączniku do maila. Nie potrzebują dzieci jadące do Polski oraz te, które były ochrzczone w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Newcastle upon Tyne.

 

 

Próby przed ceremonią:

- pierwsza próba - niedziela 5 maja br., godz. 14.00

- druga próba - wtorek 14 maja br., godz. 18.00 

- spowiedź św. dzieci – wtorek 14 maja br., o godz. 19.00

- 1 czerwca br., godz. 16.00 – Uroczystość Bożego Ciała, dzieci i rodzice przygotowują liturgię słowa i procesję z darami

 

 

Poniżej program Uroczystości. Teksty będą „czytane”, zatem nie trzeba uczyć się na pamięć. Proszę dokonać wyboru, i przesłać informację na WhatsAppa, podając następujące dane: Imię i Nazwisko (dziecka/rodzica), oraz wybrany numer.

 

 

 

(Przed kościołem) Powitanie i błogosławieństwo od Rodziców:

 

1. Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami): Piotr z Rodzicami

 

Dziecko: Piotr

W ten dzień radosny i wielki,
Tak pięknie ubrani,
Licznie tak zgromadzeni,
Wszystkich tutaj witamy.

Wraz z Wami chcemy,
Przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,
Chcemy Jezusa radować,
Przez święte słowa i czyny.

Błogosław mi Mamo,
Błogosław mi Tato dłońmi swoimi,
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce,
Niech błogosławią nam wasze, kochani Rodzice ręce.

 

Błogosławieństwo rodziców:

 

Matka: p. Monika

Błogosławieństwo twej Matki
niech idzie z Tobą przez życie.
Maryja niech Cię otoczy swą opieką,
a miłosierny Bóg całemu Twemu życiu błogosławi
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

Ojciec: p. Paweł

Błogosławieństwo Twego Ojca
niech Ci towarzyszy na drodze Twojego życia
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

  

 

Procesja do kościoła  

Przywitanie z Panem Jezusem; dzieci przyklękają i odmawiamy trzykrotnie:

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament....”

 

 

Dzieci zajmują przygotowane dla nich miejsca.

 

 

Rozpoczęcie mszy św.

 

Po Znaku Krzyża św. prośba Rodziny w kościele:

 

 

2. Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami): Emilia z Rodzicami

 

Dziecko: Emilia

 

Nadszedł ten upragniony dzień, stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca, sam Jezus zagości w nich. W tym szczególnym dniu nie jesteśmy sami. Zebrały się nasze rodziny: rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni i przyjaciele, którzy wraz z nami chcą uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej intencji, byśmy dochowali wierności Bogu.

 

Rodzice:

 

Matka: p. Wioletta


Księże Proboszczu,

Pamiętamy ten dzień, gdy przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, by przyjęły chrzest święty. Dbaliśmy o ich rozwój duchowy, rozwijaliśmy w ich sercach wiarę przez wspólna modlitwę i rozmowy o Bogu, poprzez wspólny udział we Mszy Świętej. Swoim życiem i przykładem pomagaliśmy im w umiłowaniu i poznawaniu Boga.

 

 

Ojciec: p. Grzegorz 


Dzisiaj do serc naszych dzieci po raz pierwszy przyjdzie Pan Jezus. W tej Mszy św. prosimy, aby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne, a także chleba powszedniego. My rodzice zaś obiecujemy nadal wspierać je w dążeniu do chrześcijańskiej świętości.

 

 

Liturgia słowa

 

3. Rodzic (Matka): p. Ewelina

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto Słowo Boże.

 

 

Psalm - wszystkie dzieci

 

 

4. Rodzic (Ojciec): p. Paweł

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto Słowo Boże.

 

 

Alleluja, alleluja, alleluja - zespół muzyczny

 

 

Ewangelia,
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

 

 

Zapalenie świec komunijnych

 

Kapłan:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

 

Modlitwa powszechna

 

 

5. Dziewczynka: Emilia

6. Chłopiec: Piotr

 

Dz: Polecamy Ci Panie wspólnotę Kościoła, polecamy naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stephen`a, oraz księży pracujących w naszych parafiach.

Ciebie prosimy…

 

Ch: Polecamy Ci Panie naszych kochanych rodziców – „pierwszych i najważniejszych przewodników na drodze życia i drodze wiary”. Za dar naszego życia i trud naszego wychowania, błogosław im Boże każdego dnia.

Ciebie prosimy…

 

Dz: Polecamy Ci Panie nauczycieli z naszych szkół, abyś swoimi łaskami wynagrodził ich wysiłek włożony w nasze nauczanie i wychowanie.

Ciebie prosimy…

 

Ch: Polecamy Ci Panie nasza Ojczyznę – Polskę, otaczaj opieką wszystkich naszych rodaków, a my tutaj mieszkający, byśmy nie zapomnieli skąd pochodzimy, oraz jaka jest nasza wiara i tradycja.

Ciebie prosimy…

 

Dz: Polecamy Ci Panie naszych rodziców chrzestnych, babcie i dziadków, oraz wszystkich naszych miłych gości tu obecnych.

Ciebie prosimy…

 

Ch: Polecamy Ci Pani naszych bliskich zmarłych, abyś obdarzył ich chwałą świętych w niebie.

Ciebie prosimy…

 

Dz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do naszych serc. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Trzymaj nas Panie mocno za rękę, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie.

Ciebie prosimy…

 

 

Liturgia Eucharystyczna

 

 

 

Procesja z darami i komentarz:

 

7. Rodzic: p. Anna

 

Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach.

Nie chcemy przychodzić z pustymi rękami na spotkanie w Twoim Domu, Panie. Nasze dzieci przynoszą swą dziecięcą radość, przynoszą naszą rodzinną miłość, przynoszą swój szkolny trud. Przynosimy Ci nasze przebaczenie dane  naszym bliźnim. Przynosimy Ci to wszystko, a Ty dasz na wspaniały dar - Siebie i przez to uczynisz nas szczęśliwymi.     

   

- Nasza dzieci przynoszą do ołtarza bukiet wiosennych kwiatów – symbol piękna i wdzięczności. Spraw Panie, abyśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko co ją napełnia.

- Przynoszą także Owoce –  Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi owoce. Przyjmij je jako wyraz naszej wdzięczności za Twe dary.

- Niosą  Hostie, które za chwilę staną się komunią świętą i dzieci dzisiaj pierwszy raz ją przyjmą do swych serc. 

- Następnie niosą przed Twój Boże ołtarz wino i wodę. Przyjmij Boże to wino, i jak łączy się ono z wodą, tak nas połącz na wieki ze sobą.

 - Niosą także Chleby – Owoc Twego Panie błogosławieństwa i owoc pracy rak ludzkich. Podzielimy się nim z naszymi bliskimi dziś przy stole. Spraw by nikomu nigdy go nie brakło, a my byśmy go zawsze szanowali.

 

 

Dary niosą (wszystkie dzieci):

 

8. Bukiecik kwiatów - Emilia

9. Koszyk owoców - Jan

10. Hostie - Cecylia

11. Wino i woda - Michał

12. Chleb - Piotr z Rodzicami

 

 

Dwóch ojców do zebrania ofiary (tacy):

13. Ojciec - p. Paweł

14. Ojciec - p. Grzegorz

 

 

Obrzęd przyjęcia Komunii św.

 

 

Gdy skończy się udzielanie Komunii św. (pieśń na dziękczynienie)

 

 

Dziecko, wybierając tę funkcję, proszę wpisać Dziękczynienie

 


Tak czekałam na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.

 

 

Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

 

Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.

 

 

Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

 

 

Podziękowania

 

 

15. Dziecko: Emilia

 

Podziękowanie Panu Jezusowi

Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł.
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
Jezu nasz kochany, który jesteś w Niebie.
Dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:
naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,
byśmy się od Ciebie uczyli miłości.
Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili
i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,
byśmy szanowali człowieka każdego.
A Ty Panie swoją mocą uchroń nas od złego.

 

 

17. Dziecko: Piotr

 

Podziękowanie rodzicom chrzestnym.

Mojego chrztu ja nie pamiętam
Ale to był dzień wielkiego święta
I chrzestny ojciec i chrzestna matka
Byli przy chrzcie moim za świadka

Na życie w łasce Bożej – piękne i jasne
Dostałem na chrzcie me imię własne
Dlatego dzisiaj wszyscy mówimy tak samo:
dziękują Tobie chrzestny ojcze i chrzestna mamo.

 

Także podziękowanie babciom i dziadkom:

Babcie i Dziadziusiów także darz łaskami,
aby jak najdłużej pozostali z nami.
By dużo cierpliwości dla swych wnucząt mieli.
Za miłość swa szacunku i troski doświadczyli.

 

 

 

17. Dziecko: Michał

 

Podziękowanie wszystkim gościom:

Nie powinno dziś zabraknąć słowa wdzięcznego
również dla miłych gości święta dzisiejszego
Wszystkim naszym gościom pięknie dziękujemy
Ze wspólnego spotkania bardzo się cieszymy

Także dla pana organisty, który w klawisze uderza
Także dla grupy muzycznej, która pięknie śpiewa
Za wspólną modlitwę w naszej parafialnej rodzinie
Niech wam Bóg błogosławi w każdej dnia godzinie.

  

 

Podziękowanie rodzicom:

 

18. Dziewczynka: Cecylia

19. Chłopiec: Jan

 

Dz: Kochana Mamusiu;

Ch: Kochany Tatusiu;

Dz: Jesteście dla nas tacy dobrzy. A my ciągle za mało mówimy Wam to piękne słowo: DZIĘKUJĘ.
W tej uroczystej chwili naszego życia – z serca mówimy Wam – DZIĘKUJĘ

Ch:
Tatusiu za to, że dałeś mi życie – DZIĘKUJĘ


Dz:
Mamusiu, że nosiłaś mnie pod swoim sercem – DZIĘKUJĘ


Ch:
Za miłością szeptane – „dziecko me kochane” – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za Waszą cierpliwość – DZIĘKUJĘ


Ch:
Za nieprzespane, długie noce mego dzieciństwa – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za codzienny uśmiech  – DZIĘKUJĘ


Ch:
Za dobre słowa i chleb dawany sercem – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za wiarę w Waszych oczach i modlitwę – DZIEKUJĘ


Ch:
Za to, że w dniu chrztu świętego oddaliście mnie Chrystusowi  – DZIĘKUJĘ


Dz:
Za to, że dzisiaj Jezusa żywego w sercu mam – KOCHAM WAS.


Bądźcie zawsze szczęśliwi i radośni.
Niech uśmiech zawsze gości na waszych zatroskanych twarzach.
Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy i w podzięce,
dziś z szacunkiem całujemy wasze dobre ręce.

 

 

Błogosławieństwo pamiątek z uroczystości, błogosławieństwo końcowe

 

 

 

 
 

Terminy

  • Od 2024-04-02 00:00 do 2024-06-01 18:00

Wspierane przez iCagenda